Апостиль та легалізація у Києві

АПОСТИЛЬ засвідчує справжність підпису, якість, в якій виступала особа, яка підписала документ, а також справжність друку або штампу, якими скріплено цей документ. Сам процес називається апостилізацією документів.

Бюро перекладів та легалізації "Світанок" пропонує послуги з проставлення штампу апостиль (апостилізація) у Міністерстві юстиції України, Міністерстві закордонних справ України, Міністерстві освіти України.

ШТАМП АПОСТИЛЬ, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року №61, проставляється на наступних документах

Документи про освіту, видані навчальними закладами України, державними органами підприємствами та організаціями, що належать до сфери освіти та науки:

дипломи;
додатки до дипломів;
атестати;
додатки до атестатів;
довідки з навчальних закладів;
учбові плани;
сертифікати про присвоєння вчених ступенів;
інші.
На ці документи апостиль проставляється у Міністерстві освіти України.

Документи, видані РАГС, органами юстиції, оформлені нотаріусами України:

свідоцтва про народження;
свідоцтва про шлюб;
свідоцтва про розлучення;
свідоцтва про зміну прізвища, імені, по батькові;
свідоцтва про смерть;
довідки;
витяги з реєстру;
заяви;
інші.
На ці документи апостиль проставляється у Міністерстві юстиції України.

Документи, видані органами юстиції, Міністерством внутрішніх справ та судами:

довідки про несудимість;
медичні довідки про стан здоров'я тих, хто від'їжджає за кордон;
рішення суду;
інші.
На ці документи апостиль проставляється у Міністерстві закордонних справ України.

Порядок проставлення штампу апостиль на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, здійснюється згідно з Правилами, затвердженими спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства Юстиції України № 237.803. 151.5 від 05.12.2003 зареєстрованим у Міністерстві Юстиції України 3 1151\8472 від 12. 12.2003 року.

Що таке апостиль?
АПОСТИЛЬ – спеціальний штамп, (названий “apostile”), що проставляється на документах або оформляється у вигляді додатка до них. Документ апостилізується для подання на території країн, які визнають таку форму легалізації.

ШТАМП АПОСТИЛЬ ставиться на оригінали та копії документів. Апостиль не вимагає іншого завірення або легалізації документа та визнається офіційними органами всіх держав-учасниць Гаазької конвенції від 1961 р. Апостиль може не використовуватись, якщо існують правові підстави, які скасовують або спрощують легалізацію документа.

Текст апостилю має містити такі реквізити:

найменування держави, що видала апостиль;
прізвище особи, яка підписала документ, що засвідчується апостилем;
посада особи, яка підписала документ, що засвідчується апостилем;
найменування установи, печаткою/штампом якої скріплено документ, що засвідчується апостилем;
назва міста, в якому проставлено апостиль;
дата проставлення апостилю;
назва органу, що проставив апостиль;
номер апостилю;
друк/штамп установи, що проставив апостиль;
підпис посадової особи, яка проставила апостиль.
Апостиль може бути складений як однією з офіційних мов Конвенції (французька або англійська), так і національною мовою держави, яка проставила апостиль. На практиці написи на апостилі часто дублюються двома мовами (одною з мов Конвенції та національною).

Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» має бути французькою мовою.

Відповідно до Конвенції, апостиль проставляється на самому документі або на окремому аркуші, що скріплюється з документом.

На практиці у різних державах використовуються різні способи проставлення апостилів.

ШТАМП АПОСТИЛЬ має такий вигляд

Вартість послуги проставлення апостилю можна знайти в розділі Ціни

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ - надання документу юридичної сили на території іншої держави відповідно до міжнародних нормативно-правових актів та вимог законодавств зарубіжних країн.

БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ І ЛЕГАЛІЗАЦІЇ "СВІТАНОК" надає послуги з легалізації документів у Міністерстві юстиції України, Міністерстві закордонних справ України, а також легалізації документів (перекладів) у консульствах та посольствах Іспанії, Італії, Китаю, ОАЕ та ін.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ включає підтвердження справжності документа, підписів, друку або штампу посадової особи, яка видала даний документ.

Якщо ваш документ призначений для США, Франції, Австрії, Болгарії, Великобританії, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Туреччини чи іншої країни – учасниці Гаазької конвенції 1961 року, то на ньому має бути проставлений апостиль. А таких країн, як Канада, ОАЕ, Ліван, Лівія, Кувейт, Йорданія тощо., як і діє консульська легалізація документів, тобто. підтвердження документа, виданого в Україні, у Міністерстві юстиції, Міністерстві закордонних справ, а потім у консульстві (посольстві) тієї країни, де він використовуватиметься.

Міністерство 

юстиції України та Міністерство закордонних справ України приймають для легалізації документи:

оригінали офіційних документів, видані органами РАЦС;
нотаріально засвідчені копії документів про освіту;
довідки, видані органам МВС;
медичні довідки (форма 082);
юридичні документи або їх копії (статути, сертифікати про державну реєстрацію тощо);
переклади документів, документи, засвідчені чи видані нотаріусами України (державними та приватними);
оригінали довідок, видані іноземними Посольствами на території України іноземним громадянам, які укладають шлюб на території України (така довідка подається до РАГС для реєстрації шлюбу).
Примітка.
Не приймаються для легалізації Міністерством юстиції України та Міністерством закордонних справ України документи видані на території іноземних держав. Такі документи мають бути легалізовані у консульській установі України, яка перебуває у країні походження документів. У разі відсутності в країні походження документів консульської установи України іноземні документи можуть бути легалізовані Департаментом консульської служби МЗС України за умови їхнього засвідчення в МЗС країни походження документів та у консульській установі цієї країни, яка представляє її інтереси в Україні.
Документи фізичних осіб легалізуються за наявності довіреності від особи, на ім'я якої видано документ, призначений для легалізації.
Документи юридичних осіб легалізуються за наявності листа-заявки на бланку компанії (підприємства), в якому зазначається перелік документів, що підлягають легалізації, країна призначення, дані про особу, яка уповноважена подати зазначені документи на легалізацію.
Наше бюро перекладів і легалізації дає консультації з питань легалізації та проставлення апостилю документів, а також може надати зразок довіреності або листа-заявки. Оформити довіреність можна у нотаріусів, з якими співпрацює наше бюро перекладів та легалізації.

Більш детальну інформацію про нотаріальне засвідчення перекладу ви можете отримати зателефонувавши нам за телефонами вказаних у розділі Контакти , поставити питання в електронній формі Дізнатися вартість перекладу або поставити нам запитання електронною поштою office@svitanok.in.ua, kievperevod2010@ukr.net

Вартість послуги легалізації можна знайти в розділі Ціни