Переклад з української мови на англійську

У будь-якому Бюро перекладів англійська мова є обов'язковою, і це не дивно. Внаслідок колоніальної політики Британії та домінуючого впливу США він став основним засобом міжнародного спілкування! У 54 країнах його ухвалили на міжнародному рівні, на ньому розмовляє близько 1,35 млрд. чол. (Дані за 2021 рік).

Серед причин подібного становища той факт, що англійська — одна з найлегших для вивчення. Три чверті слів короткі, пологів та відмінків немає, дієслова майже змінюються. Щоправда, транскрипція часто не збігається з написанням слова, та й неправильних дієслів могло бути менше. Але це несуттєво. То що, виходить, переклад з української мови на англійську справу нескладне? Можна самому? Звісно! Але не у випадку, коли потрібний офіційний переклад документів англійською мовою. У цьому випадку головне завдання, що стоїть перед перекладачем, полягає не тільки в точному збереженні змісту документа, що перекладається, а також у дотриманні всіх вимог, що пред'являються до офіційного перекладу. Наприклад – засвідчення перекладу у нотаріуса чи печаткою Бюро.

Особливості англійської мови

Якщо має бути робота з юридичними документами або технічними матеріалами, то є ще одна причина, через яку треба звернутися до професійного перекладача, не сподіваючись на власні знання. Слід забезпечити точну передачу змісту документа, що перекладається, а це не менш важливо, ніж дотримання вимог. Тут не допоможе простота англійської мови, тому що при перекладі потрібно враховувати її численні особливості, наприклад:

  • англійська мова – мова аналітична, а отже, зв'язок між словами у реченні здійснюється в основному за рахунок прийменників, а не відмінкових закінчень як у синтетичних мовах (українська чи російська);
  • строгий порядок слів у реченні;
  • в українській мові найвиразнішою є зазвичай кінцева частина речення, тоді як в англійській — початкова;
  • в англійській мові пасивна форма застосовується набагато частіше, ніж в українській мові, в якій пасивна застава поступається місцем іншим виразним засобам мови. Дуже часто при перекладі на англійську доцільно активну заставу змінити на пасивну;
  • нерідко буває, що у мові перекладу немає повного еквівалента будь-якого слова чи фрази. Доводиться робити заміну, підбирати аналог. Або передавати значення за допомогою інших лексичних засобів;
  • при перекладі з англійської виникає проблема правильної передачі власних назв. Труднощі в тому, що не всі звуки англійської мови можуть бути точно передані засобами українського алфавіту.

Цей список можна продовжувати довго, але навіщо? Вже зараз зрозуміла відповідь на питання – як краще перекласти документи англійською мовою? Відповідь проста - краще звернутися до професійного Бюро перекладів.