Адреса: 01001, Київ Хрещатик, 46
Графік роботи офісу: ПН-ПТ с 10.00 до 18.00

Апостиль і легалізація

Апостиль та легалізація

АПОСТИЛЬ засвідчує справжність підпису особи, яка підписала документ, а також справжність печатки або штампу, якими скріплено цей документ. Сам процес називається апостилізацією документів.

Бюро перекладів та легалізації «Світанок» пропонує послуги з проставлення штампу «Апостиль» (апостилізація) у Міністерстві юстиції України, Міністерстві закордонних справ України, Міністерстві освіти України.

ШТАМП «АПОСТИЛЬ», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року №61, проставляється на перерахованих нижче документах.

Документи про освіту, видані навчальними закладами України, державними органами, підприємствами та організаціями, що належать до сфери освіти та науки:

 • дипломи;
 • додатки до дипломів;
 • атестати;
 • додатки до атестатів;
 • довідки з навчальних закладів;
 • навчальні плани;
 • сертифікати про присвоєння вчених ступенів;
 • інші.

На ці документи апостиль проставляється у Міністерстві освіти України.

Документи, видані органами РАЦС, органами юстиції, оформлені нотаріусами України:

свідоцтва про народження; свідоцтва про шлюб; свідоцтва про розірвання шлюбу; свідоцтва про зміну прізвища, імені, по батькові; свідоцтва про смерть; довідки; витяги з реєстрів; заяви; інші.

На ці документи апостиль проставляється у Міністерстві юстиції України.

Документи, видані органами юстиції, Міністерством внутрішніх справ та судами:

довідки про несудимість; медичні довідки про стан здоров'я для тих, хто від'їжджає за кордон; рішення суду; інші.

На ці документи апостиль проставляється у Міністерстві закордонних справ України.

Порядок проставлення штампу «Апостиль» на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, визначається відповідно до Правил, затверджених спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України № 237/803/151/5 від 05.12.2003, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2003 року за № 1151/8472.

 

Що таке апостиль?

 

«АПОСТИЛЬ» –  спеціальний штамп (заголовний “apostile”), який проставляється на документах або оформляється у вигляді додатка до них. Документ апостилізується для подання на території країн, які визнають таку форму легалізації.

ШТАМП «АПОСТИЛЬ» ставиться на оригінали та копії документів. Апостильований документ не потребує іншого засвідчення або легалізації і визнається офіційними органами всіх держав–учасниць Гаазької конвенції від 05 жовтня 1961 р. Апостиль може не використовуватися, якщо існують правові підстави, які скасовують або спрощують легалізацію документа.

Текст апостилю має містити такі реквізити:

 • найменування держави, яка видала апостиль;
 • прізвище особи, яка підписала документ, що засвідчується апостилем;
 • посада особи, яка підписала документ, що засвідчується апостилем;
 • найменування установи, печаткою/штампом якої скріплено документ, що засвідчується апостилем; 
 • назва міста, де проставлений апостиль;
 • дата проставлення апостилю;
 • назва органу, що проставив апостиль;
 • номер апостилю;
 • печатка/штамп установи, яка проставила апостиль;
 • підпис посадової особи, яка проставила апостиль.

Апостиль може бути складений як однією з офіційних мов Конвенції (французька або англійська), так і національною мовою держави, яка проставила апостиль. На практиці написи на апостилі часто дублюються двома мовами (однією з мов Конвенції та національною).

Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» має бути французькою.

Відповідно до Конвенції апостиль проставляється на самому документі або на окремому аркуші, що скріплюється з документом.

На практиці у різних державах використовуються різні способи проставлення апостилю.

ШТАМП «АПОСТИЛЬ» має такий вигляд:

 

Вартість послуги проставлення апостилю можна знайти в розділі  Ціни


ЛЕГАЛІЗАЦІЯнадання документу юридичної сили на території іншої держави відповідно до міжнародних нормативно-правових актів та вимог законодавства зарубіжних країн.

БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ І ЛЕГАЛІЗАЦІЇ «СВІТАНОК» надає послуги з легалізації документів у Міністерстві юстиції України, Міністерстві закордонних справ України, а також легалізації документів (перекладів) у консульствах та посольствах Іспанії, Італії, Китаю, ОАЕ та ін.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ містить підтвердження справжності документа, підписів, печатки або штампу посадової особи, яка видала даний документ.

Якщо ваш документ призначений для США, Франції, Австрії, Болгарії, Великобританії, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Туреччини чи іншої країни – учасниці Гаазької конвенції 1961 року, то на ньому має бути проставлений апостиль. А таких країн, як Канада, ОАЕ, Ліван, Лівія, Кувейт, Йорданія тощо, в яких  діє консульська легалізація документів, тобто підтвердження документа, виданого в Україні, у Міністерстві юстиції, Міністерстві закордонних справ, а потім у консульстві (посольстві) тієї країни, де він використовуватиметься.

Міністерство юстиції України та Міністерство закордонних справ України приймають для легалізації документи:

оригінали офіційних документів, видані органами РАЦСу; нотаріально засвідчені копії документів про освіту; довідки, видані органам МВС; медичні довідки (форма 082); юридичні документи або їх копії (статути, сертифікати про державну реєстрацію тощо); переклади документів, документи, засвідчені чи видані нотаріусами України (державними та приватними); оригінали довідок, видані іноземними посольствами на території України іноземним громадянам, які укладають шлюб на території України (така довідка подається до органу РАЦС для реєстрації шлюбу).

 Примітка.
Не приймаються для легалізації Міністерством юстиції України та Міністерством закордонних справ України документи, видані на території іноземних держав. Такі документи мають бути легалізовані у консульській установі України, яка перебуває у країні походження документів. У разі відсутності в країні походження документів консульської установи України іноземні документи можуть бути легалізовані Департаментом консульської служби МЗС України за умови їхнього засвідчення в МЗС країни походження документів та у консульській установі цієї країни, яка представляє її інтереси в Україні.

Документи фізичних осіб легалізуються за наявності довіреності від особи, на ім'я якої видано документ, призначений для легалізації.

Документи юридичних осіб легалізуються за наявності листа-заявки на бланку компанії (підприємства), в якому зазначається перелік документів, що підлягають легалізації, країна призначення, дані про особу, яка уповноважена подати зазначені документи на легалізацію.
Наше бюро перекладів та легалізації дає консультації з питань легалізації документів та проставлення апостилю, а також може надати зразок довіреності або листа-заявки. Оформити довіреність можна у нотаріусів, з якими співпрацює наше бюро перекладів та легалізації.

Детальнішу інформацію про нотаріальне засвідчення перекладу ви можете отримати, зателефонувавши нам за телефонами, зазначеними в розділі Контакти , запитати в електронній формі Дізнатися вартість перекладу або поставити нам запитання електронною поштою office@svitanok.in.ua , kievperevod2010@ukr.net

Вартість послуги легалізації можна знайти у розділі Ціни

 

 

 

Фото старого офісу (новий - навпроти)
Адреса:
01001, Київ Хрещатик, 46

Фото нового офісу
Адреса:
01001, Київ Хрещатик, 46

Дізнатись вартість перекладу

Отримати розрахунок вартості замовлення, зробити замовлення або отримати консультацію.

Також отримати розрахунок вартості, зробити замовити чи отримати консультацію можна, написавши нам на нашу електронну адресу kievperevod2010@ukr.net